Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoedt. Alle ziekte-
kostenverzekeraars bieden de mogelijkheid een extra aanvullende verzekering voor
fysiotherapie af te sluiten. Wij raden u aan om de polis van uw verzekering te lezen,
want hierin staat wat de vergoedingen voor fysiotherapie zijn. Zijn er na het lezen
van uw polis nog vragen, neem hem dan mee naar de praktijk, want dan kunnen wij
er samen naar kijken.
Kijk op www.defysiotherapeut.com onder het kopje “Bent u goed verzekerd?”,
daarin staat het allemaal nog eens duidelijk beschreven. U krijgt van ons een particuliere
nota indien u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u niet (goed) verzekerd
bent voor fysiotherapie!


opmprijslsitenieuwsande


Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars van Nederland afgesloten.
Zorgverzekeraars, o.a.:
Zilverenkruis, DVZ, Achmea, Groene land, PWZ, PNO, ONVZ, DWM, Menzis, IAK, CZ,
OHRA, Delta-Loyd, AZvZ, VGZ, IZZ, Agis, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW,
Salland, Gouda, Interpolis, Aevitea, VPZ, FBTO, Fortis etc.
Neem contact met ons of met u verzekeraar op, indien hij niet hierboven vermeld staat.

 
Goto Top