In onze praktijk zijn een aantal specialisaties aanwezig zoals;
 manuele therapie (www.maitland.nl , www.nvmt.nl of www.ifomt.org)
 kinderfysiotherapie (www.nvfk.nl)

 manuele lymfdrainage (www.mldv.org)
 medische trainingstherapie 
 trainingstherapie bij Diabetes Mellitus (www.beweegkuur.nl)
 bekkenbodemtherapie (ook bij kinderen) (www.nvfb.nl)
 craniofaciale therapie CRAFTA (www.crafta.nl of ww.aangezichtspijn.com)
oromyofunctionele therapie OMFT

 kinesio taping/therapeutisch tapen (ook bij kinderen)
 dry needling (www.dryneedling.nl of www.myopain.nl)

 logopedie (www.logopedieheinkenszand.nl of www.logopedie.nl)

 oefentherapie Cesar (www.vvocm.nl, www.oefentherapieheinkenszand.nl)  

Mulligan concept

 

Verder zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van; 
● aangezichtspijn, hoofdpijn, oorsuizen, slikklachten en kaakklachten (www.crafta.nl)

aangezichtsverlamming (facialis/ bellse parese )
● asymmetrische zuigelingen (KISS en KIDD) (www.kiss-kinderen.nl, www.ewmm.net
● whiplash
● tenniselleboog 
● schrijfproblemen bij kinderen
klachten aan het bewegingsapparaat tijdens en na de zwangerschap
schouderklachten (www.snzeeland.nl)

● snurken en apneu (www.velumount.nl)


In dit hoofdstuk geven we van enkele van deze specialisaties een korte omschrijving.
Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

 
Goto Top